TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Tin học ứng dụng

Sách giáo trình chính:

        Slide bài giảng-Nguyễn Thị Phương Giang, Đại học Công nghiệp Tp. HCM. Tại đây

        Trần Thị Kim Dung (2011), Giáo trình tin học – hướng dẫn xử lý số liệu trên SPSS, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM.

        Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Thống kê, TP.HCM.

Tài liệu tham khảo:

  Nguyễn Văn Tuấn (2007), Phân tích số liệu và biểu đồ bằng R, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật.

 Brian S. Everitt (2004), An R and S-PLUS companion to Multivariate Analysis,  Springer

 Paul Murrell (2006), R Graphics, The University of Auckland, New Zealand.

D. Cooper and P. Schindler, (2006), Business Research Methods, McGraw-Hill Irwin

 

Đơn vị liên kết