TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Thư mời viết bài hội thảo Nghiên cứu khoa học học sinh sinh viên khoa Thương mại & Du lịch lần 2 năm 2021

1. Đơn vị tổ chức: Khoa Thương mại – Du lịch (FCT), Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

2. Thời gian hội nghị diễn ra dự kiến:  Ngày 12 Tháng 06 năm 2021

3. Mục đích: Tạo diễn đàn mang tính học thuật cho sinh viên trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu khoa học. Đồng thời lựa chọn các đề tài có chất lượng cao để tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp năm 2021.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các bạn sinh viên, học viên của Khoa Thương mại – Du lịch tham gia nghiên cứu khoa học và gửi đến hội nghị những kết quả nghiên cứu của mình để cùng trao đổi, chia sẻ những thành quả nghiên cứu.

Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học. Tối đa không quan 04 sinh viên/1 đề tài (Mỗi 1 đề tài có một giảng viên hướng dẫn).
Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử
Yêu cầu hình thức: Bài báo khoa học được trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, không quá 15 trang (Theo định dạng file chuẩn của hội nghị).
Yêu cầu nội dung: Bài báo có thể được tóm tắt từ đề tài khóa luận của sinh viên, hoặc kết quả nghiên cứu của độc lập của bản thân sinh viên. Bài báo không được trùng lắp quá 20% các công trình nghiên cứu đã công bố
4. Quyền lợi của sinh viên

* Các bài báo được chấp nhận sau khi phản biện sẽ được đăng trên kỷ yếu hội thảo.

* Các bài báo được lựa chọn trình bày tại hội thảo sẽ được nhận giấy chứng nhận tham gia nghiên cứu khoa học và phần thưởng. Những bài báo có chất lượng tốt sẽ được đề xuất để đăng trên tạp chí Khoa học & Công nghệ.

* Có cơ hội tiếp tục tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học Euréka.

* Nhận được những khuyến khích trong bài Khóa luận cuối khóa: Có bản thảo gửi tham gia hội thảo (+0.5 điểm), được chọn đăng kỷ yếu hoặc tham gia thuyết trình tại Hội thảo (+1 điểm).

5. Những ngày quan trọng:

06/05/2021: Lên kế hoạch
13/05/2021: Công bố kế hoạch trên website, hệ thống E-Ofiice.
23/05/2021: Tập huấn viết bài báo khoa học (Đối tượng: Giảng viên hướng dẫn, sinh viên).
25/05/2021: Nộp bài báo theo định dạng của Hội thảo
27/05/2021: Công bố danh sách các bài báo được chấp nhận
30/05/2021: Nộp lại bản chính thức bài báo
05/06/2021: Đăng ký tham dự
12/06/2021: Hội thảo trực tuyến

Đơn vị liên kết