TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Thông báo v/v Gia hạn thời gian nộp hồ sơ hỗ trợ học phí

- Link tải mẫu đơn xin hỗ trợ miễn giảm hp:  https://bitly.com.vn/evj2wd

- Hướng dẫn nộp học phí online: https://bitly.com.vn/5kq505

Phòng Tài chính Kế toán, điện thoại liên hệ: 0283.8940390, số nội bộ 585, 124, 125

- Hướng dẫn nộp hồ sơ Quỹ hỗ trợ học phí do ảnh hưởng bởi COVID-19: https://www.youtube.com/watch?v=bWYXxf1BJQs

- Kênh liên hệ giải quyết công việc Online của trường: http://iuh.edu.vn/vi/thong-bao-fi20/thong-bao-danh-sach-kenh-lien-he-xu-ly-cong-viec-truc-tuyen-a1830.html

😀😀😀Hồ sơ online ở trạng thái “Không hợp lệ” sẽ rơi vào các trường hợp:

-        Đơn ko có xác nhận của cấp xã (ký và đóng mộc tròn)

-        Đơn chỉ có xác nhận của Tổ dân phố

-        Đơn chỉ chụp phần xác nhận của xã, không có trang 1 của đơn

-        Hồ sơ nộp chỉ có minh chứng kèm theo không có đơn

-        Hồ sơ online không có file nào đính kèm

🎫HS “Không hợp lệ” sinh viên đăng nhập vào tài khoản và Upload lại đơn bình thường

HS “Hợp lệ và chờ xét duyệt”, đã khóa quyền SV cập nhật hồ sơ mà chỉ xem được thôi. Nếu trường hợp thật sự cần thiết SV muốn bổ sung minh chứng, SV nhắn tin hoặc điện thoại cho Cô Tình – 0397928284 để được hỗ trợ nhé.

Lưu ý: File nộp lại sau khi duyệt không hợp lệ thì nên nén dưới 4MB.

Đơn vị liên kết