TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Thông báo phản biện học phần Thực tập doanh nghiệp 1, HK3 (2020 – 2021) ngành Thương mại điện tử

Bộ môn Thương mại điện tử xin thông đến các bạn sinh viên ngành Thương mại điện tử đã tham gia Thực tập doanh nghiệp 1, HK3 (2020 – 2021) danh sách phản biện và thời gian phản biện như file đính kèm. (Link tải file: https://drive.google.com/file/d/1nStSDbQJ8SXnqLAv8yVYFlud6gsy4O9T/view?usp=sharing)

Buổi phản biện sẽ được thực hiện trực tuyến trên phần mềm MS Team (Team code: 2riyfzv). Các bạn sau khi vào phòng họp, sẽ chọn đúng Kênh (Chanel) tên Giảng viên phản biện và vào kênh.

Lưu ý: Do buổi phản biện sẽ được ghi hình làm minh chứng, nên:

1. Thời gian phản biện: 15 phút, bao gồm 5 phút báo cáo kết quả thực tập (có sử dụng slide) và 10 phút trao đổi với giảng viên phản biện.

2. Trang phục là đồng phục trường hoặc trang phục lịch sự.

3. Chọn nơi yên tĩnh, và kết nối Internet để báo cáo

4. Sử dụng Background được cung cấp để tham gia quá trình phản biện

5. Nếu các bạn bị trùng giờ học và giờ phản biện, các bạn có thể xin phép giảng viên 15 phút để tham gia phản biện nhằm hoàn thành học phần Thực tập doanh nghiệp 1

Chúc các bạn chuẩn bị tốt và đạt được kết quả mong muốn trong buổi báo cáo.

Đơn vị liên kết