TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Thông báo giải quyết trùng lịch thi

THÔNG BÁO

V/v giải quyết trùng lịch thi HK1 2021 – 2022

Ngày 14/12/2021

  • Quản trị khách sạn và Tài chính doanh nghiệp: thi Quản trị khách sạn tiết 10-12 ngày 14/12/2021 ID: 997 3992 4083, Pas: 268072.

Ngày 18/12/2021

  • Môn Kinh tế vi mô và Tiếng Anh 2: các bạn thi môn Tiếng Anh 2, còn lịch Kinh tế vi mô sẽ có lịch thi sau ngày 18/12/2021 (4 đơn)

Ngày 23/12/2021

  • Tâm lý học đại cương và Kỹ thuật đo: sẽ thi Tâm lý học đại cương tiết 7-9 ngày 22/12/2021 ID: 988 6549 3023, Pass: 932343 (2 đơn)

Ghi chú: Khoa chỉ giải quyết các trường hợp có nộp đơn. Khoa đã chuẩn bị đủ số lượng đề thi nên chỉ nhận đơn của sinh viên đến hết ngày 10/12/2021.

                                                                             Ngày 07 tháng 12 năm 2021

Đơn vị liên kết