TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Tầm nhìn - sứ mệnh - chiến lược

Tầm nhìn

Trở thành một trung tâm giáo dục đào tạo hàng đầu của Việt Nam và khu vực theo định hướng ứng dụng nghề nghiệp trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch.

Sứ mệnh

Cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có kỹ năng nghề nghiệp tiếp cận với thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, du lịch, nhà hàng nhằm tạo ra giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách có hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Chiến lược phát triển

KhoaThương mại và Du lịch nhận thấy rằng việc nâng cao chất lượng giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng và do đó, ngoài các phương pháp giảng dạy lý thuyết, các giảng viên được khuyến khích áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy tích cực như hướng dẫn người học lấy trung tâm, học tập dựa trên nảng tảng và nâng cao khả năng giáo dục sáng tạo. Để nâng cao thành tích học tập của sinh viên, Khoa Thương mại và Du lịch tổ chức mỗi lớp với một giám sát viên học tập, và trong năm cuối của khóa học đại học, mỗi học sinh thực hiện một dự án tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn của một người giám sát. Hơn nữa, các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế được nhấn mạnh.

Triết lý giáo dục

- Chất lượng là khái niệm cho thấy khả năng thoả mãn nhu cầu của các bên liên quan trong đào tạo và nghiên cứu của Trường. Đánh giá chất lượng của một cơ sở giáo dục phải đứng trên quan điểm của sinh viên và nhà tuyển dụng. Khoa Thương mại – Du lịch sử dụng chất lượng như là một công cụ có thể đo lường chỉ số hài lòng của các bên liên quan của trường.

- Phát triển bền vững là phát triển để có thể đáp ứng được nhu cầu của các bên liên quan không những ở thời điểm hiện tại mà còn trong tương lai, gắn với nghề nghiệp và đáp ứng nhu cầu xã hội. Phát triển bền vững liên quan đến tầm nhìn của các đơn vị đào tạo và năng lực, phẩm chất của người học trong quá trình học tập, làm việc trước và sau khi tốt nghiệp.

- Hội nhập quốc tế khả năng học tập và làm việc theo xu thế của lực lượng lao động hiện nay và được đánh giá theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. Hội nhập quốc tế cũng được thể hiện qua việc các chương trình đào tạo của trường và sinh viên tốt nghiệp được công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế và được các trường đại học cùng khối ngành trong khu vực và trên thế giới chấp nhận.

_

Triết lý giáo dục của Khoa Thương mại – Du lịch

 

Liên hệ

Khoa Thương Mại Du Lịch – Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Tòa nhà V, 12 Nguyễn Văn Bảo, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).38940390 (Ext: 219-220-221)

Email : fct@iuh.edu.vn

Đơn vị liên kết