TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Lễ ký kết hợp tác giữa Khoa Thương mại & Du lịch với Khách sạn White Palace

Nhằm mục đích cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp chất lượng cao tiếp cận với thực tiễn trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn tạo ra giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách có hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa. Lễ ký kết hợp tác giữa Khoa Thương mại & Du lịch với Khách sạn White Palace đã diễn ra vào ngày 30 tháng 05 năm 2017

Trưởng khoa TS.Mai Thanh Hùng cùng với đại diện khách sạn White Palace 

TS.Mai Thanh Hùng phát biểu trong buổi Lễ

Đại diện của Khạch sạn White Palace 

Đại diện của Khạch sạn White Palace phát biều ý kiến

Đơn vị liên kết