TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Kế hoạch định hướng Tân sinh viên ngành Thương mại điện tử - đợt 2 (02/10/2021) - cập nhật

1. Thông tin chung

  • Thời gian: 07h30 – 11h00 ngày 02/10/2021
  • Hình thức: Trực tuyến qua Zoom.
    Meeting ID: 917 0047 6045
    Passcode: 905878 
  • Số lượng dự kiến: 200 người
  • Thành phần: Đại diện Ban lãnh đạo Khoa, Giảng viên Bộ môn, Sinh viên khóa mới K17, Đại diện Sinh viên đang học (Khóa 14, 15, 16), Cựu sinh viên, Doanh nghiệp.

2. Nội dung chương trình

MỐC TG AGENDA Thời gian Chi tiết
07:45 Chuẩn bị 7:45-8:00 Ổn định, Đón tiếp đại biểu
08:00 MỞ ĐẦU 8:00 - 8:5 Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu
08:05 GIỚI THIỆU BM TMDT 8:5- 8:30 Giới thiệu về Bộ môn Thương mại Điện tử
      Giới thiệu về Ngành Thương mại Điện tử, PLO, ELO, Khung chương trình đào tạo
08:30 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO 8:30 - 9:00 Giới thiệu về Kế hoạch đào tạo
09:00 HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 9:00-9:30 Hoạt động ngoại khóa của Sinh viên.
Sinh viên chia sẻ về các hoạt động:
Thực tập, Khởi nghiệp, Cuộc thi, CLB,
Đề tài NCKH và Xuất bản bài báo.
09:30 BREAK TIME 9:30-9:40 Âm nhạc, yoga cười, tập thể dục,
đố vui ngành TMĐT - kahoot?
09:40 CHIA SẺ DOANH NGHIỆP
& CỰU SINH VIÊN
9:40 - 10:00 CHIA SẺ CỦA DOANH NGHIỆP
& Cựu sinh viên
10:00 PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP 10:00 - 10:30 Triết lý đào tạo
Phương pháp học tập, đánh giá
Quy trình cải tiến chất lượng
10:30 Q&A   Q&A: mic hỏi trực tiếp, câu hỏi mồi, group chat, padlet
10:45 KẾT THÚC 10:45 - 11:00 Khảo sát, chụp hình, record, mentee

Lưu ý:

- Khi tham gia vui lòng đặt tên theo cú pháp: <Mã lớp>.<Họ và Tên>

- Background sử dụng cho buổi định hướng

Link tải background: https://drive.google.com/file/d/1tVkDjSborUavJIDR22EDiAx18QuS13is/view?usp=sharing

 

Đơn vị liên kết