TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Kế hoạch định hướng Tân sinh viên ngành Thương mại điện tử

1. Thông tin chung

Thời gian: 13h – 17h00 ngày 18/09/2021

Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

Số lượng dự kiến: 450 người

Thành phần: Đại diện Ban lãnh đạo Khoa, Giảng viên Bộ môn, Sinh viên khóa mới K17, Đại diện Sinh viên đang học (Khóa 14, 15, 16), Cựu sinh viên, Doanh nghiệp.

2. Chương trình

STT

Hoạt động

Thời gian

Phụ trách

1

Ổn định, Đón tiếp đại biểu

13h – 13h15

Đoàn TN

2

Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu

13h15 – 13h20

MC

3

Giới thiệu về Bộ môn Thương mại Điện tử

13h20 – 13h30

Thầy Sơn

4

Giới thiệu về Ngành Thương mại Điện tử, PLO, ELO, Khung chương trình đào tạo

13h30 – 13h45

Thầy Sơn

5

Giới thiệu về Kế hoạch đào tạo

13h45 – 14h00

Cô Giang

6

Triết lý đào tạo

Phương pháp học tập, đánh giá

Quy trình cải tiến chất lượng

14h00 – 14h20

Thầy Cương

 

Giải lao, Âm nhạc

14h20 – 14h30

Đoàn TN

7

Giao lưu Doanh nghiệp, Cựu sinh viên giúp Định hướng nghề nghiệp

14h30 – 15h30

Cô Hương

8

Hoạt động ngoại khóa của Sinh viên.

Sinh viên chia sẻ về các hoạt động: Thực tập, Khởi nghiệp, Cuộc thi, CLB, Đề tài NCKH và Xuất bản bài báo.

15h30 – 16h15

Thầy Khoa

Sinh viên chia sẻ

9

Q&A

16h15 – 16h45

Thầy Sơn

10

Khảo sát

16h50 – 17h00

Thầy Bình

3. Phân công nhiệm vụ:

Ngoài việc chuẩn bị nội dung trình bày dựa theo nội dung SAR cho kiểm định AUN, bộ môn cũng phân công nhiệm vụ như sau:

STT

Giảng viên

Nhiệm vụ

1

TS. Lê Ngọc Sơn

Điều hành chung, liên hệ doanh nghiệp, mời đại diện lãnh đạo khoa

2

TS. Nguyễn Thị Phương Giang

Liên hệ cựu sinh viên, hỗ trợ MC soạn thảo kịch bản

3

TS. Bùi Thành Khoa

Liên hệ sinh viên khóa cũ, soạn thảo kế hoạch dựa trên thống nhất của bộ môn

4

ThS. Nguyễn Đức Cương

Đưa thông tin lên website, liên hệ viết nội dung truyền thông

5

ThS. Đặng Thu Hương

Lên kịch bản MC, MC điều hành buổi định hướng và giao lưu

6

ThS. Nguyễn Thanh Bình

Chuẩn bị background, form khảo sát, viết báo cáo khảo sát

7

ThS. Lê Hữu Hùng

Chuẩn bị zoom, và quản lý zoom trong suốt hội thảo, lưu minh chứng video

8

GVCN

Thông báo thông tin cho tân sinh viên qua kênh của lớp

Lưu ý:

- Khi tham gia vui lòng đặt tên theo cú pháp: <Mã lớp>.<Họ và Tên>

- Background sử dụng cho buổi định hướng

Link tải background: https://drive.google.com/file/d/1tVkDjSborUavJIDR22EDiAx18QuS13is/view?usp=sharing

Đơn vị liên kết