TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Hội thảo doanh nghiệp xây dựng chuẩn đầu ra hệ đại học ngành Thương mại điện tử theo chuẩn AUN_QA

Nhằm mục đích cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp chất lượng cao tiếp cận với thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, tạo ra giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách có hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa. Hội thảo doanh nghiệp xây dựng chuẩn đầu ra hệ đại học ngành Thương mại điện tử theo chuẩn AUN-QA được diễn ra vào ngày 15 tháng 06 năm 2019 với những góp ý đáng ghi nhận.

Tiến sĩ Mai Thanh Hùng phát biểu khai mạc hội thảo trong không khí hân hoan đón chào 12 doanh nghiệp đến tham dự

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Giang trình bày về các tiêu chuẩn AUN_QA cũng như qui trình xây dựng và hoàn thiện chuẩn đầu ra chương trình ngành Thương mại điện tử.

Đại diện công ty haravan.com phát biểu: chuẩn đầu ra của Khoa đã rất tốt đáp ứng được kỷ năng cứng và kỷ năng mềm. Tuy nhiên anh yêu cầu nên cho sinh viên có nguồn tài nguyên thực hành thực tế hơn, phòng thực hành chuyên môn dành riêng cho ngành Thương mại điện tử.

Đại diện công ty Lazada phát biểu về : chuẩn đầu ra mà sinh viên có khả năng tự nghiên cứu tự học tập và đặc biệt phải biết tiếng anh để cập nhật kiến thức mới với tốt độ nhanh chóng

Đại diện công ty Sapo ý kiến: chuẩn đầu ra về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh đối với sinh viên ngành Thương mại điện tử là vô cùng quan trọng.

Hình ảnh lưu niệm với tình cảm gắn bó giữa ngành Thương mại điện tử với các doanh nghiệp, tập đoàn thương mại rất thân mật gần gũi.

Sau khi nhiều ý kiến đóng góp cho chuẩn đầu ra của ngành Thương mại điện tử, Khoa Thương mại & Du lịch đã đúc kết lại với những kết luận thu được thành công tốt đẹp.

 

 

Đơn vị liên kết