TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Hội thảo doanh nghiệp xây dựng chuẩn đầu ra hệ đại học ngành Thương mại điện tử

Nhằm mục đích cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp chất lượng cao tiếp cận với thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế, thương mại điện tử, tạo ra giá trị vật chất và tinh thần phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách có hiệu quả trong bối cảnh toàn cầu hóa. Hội thảo doanh nghiệp xây dựng chuẩn đầu ra hệ đại học ngành Thương mại điện tử theo chuẩn AUN-QA được diễn ra vào ngày 20 tháng 05 năm 2017 với những góp ý đáng ghi nhận.

Một số hình ảnh với sự đóng góp của các doanh nghiệp nhằm xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình thiết thực hiệu quả hơn

Ý kiến đóng góp của đại diện công ty DKT

Ý kiến đóng góp của đại diện công ty Lazada

Ý kiến đóng góp của trưởng phòng Thương mại điện tử thuộc công ty Foody.vn

Ngoài ra còn có ý kiến đóng góp của trưởng phòng đào tạo sau đại học TS.Lê Ngọc Sơn tốt nghiệp chuyên ngành Thương mại điện tử

Sau khi nhiều ý kiến đóng góp cho chuẩn đầu ra của ngành Thương mại điện tử, Khoa Thương mại & Du lịch đã đúc kết lại với những kết luận thu được thành công tốt đẹp.

Đơn vị liên kết