MENU
Liên kết Nội bộ
Liên kết bên ngoài
Thống kê
 Trực tuyến 26
 Tất cả 662,776 Lần
ĐĂNG KÝ THỰC TẬP
Lưu ý: Sinh viên chỉ được đăng ký lớp thực tập một lần duy nhất, vì vậy hãy xác định rõ thông tin trước khi đăng ký
Hiện tại không có lớp đăng ký thực tập nào được mở!
CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
PHIẾU THĂM DÒ
Bạn đã tốt nghiệp tại khoa Thương mại Du lịch và bạn hiện đang
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Làm việc chưa đúng chuyên ngành
 Đang tìm việc
 Chờ học tiếp
  
© Copyright 2013, All right reserved. Khoa Thương mại và Du lịch - Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
Khoa Thương mại và Du lịch giữ bản quyền nội dung trên website này.
Địa chỉ: Tòa nhà V, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ: ĐT:(08)38940390 - Ex: 219-220-221. Fax:(08) 38946268