MENU
Liên kết Nội bộ
Liên kết bên ngoài
Thống kê
 Trực tuyến 29
 Tất cả 662,779 Lần
Thương mại Điện tử

Thương mại điện tử

Tên chương trình : Chương trình giáo dục đại học
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Thương mại điện tử Mã ngành : 52340122
Tên tiếng Anh : Electronic Commerce (E - COMMERCE)
Loại hình đào tạo : Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo:
1.1 Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Thương mại điện tử có nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao ở trình độ đại học, ngoại ngữ và thông thạo về công nghệ thông tin; những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thương mại điện tử; có khả năng tham gia hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử. Khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các tổ chức tiếp nhận.
1.2 Mục tiêu cụ thể:
Kiến thức:
Chương trình đào tạo Cử nhân Thương mại điện tử, nhằm cung cấp đầy đủ những kiến thức về:
- Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
- Hoạt động sản xuất- kinh doanh thuộc môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế, giúp sinh viên hiểu về kinh doanh thương mại quốc tế (xuất- nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, giao nhận, vận tải và bảo hiểm quốc tế, Logistic, thanh toán quốc tế…). Có khả năng đàm phán và giao tiếp ở các nền văn hóa khác nhau, nhận biết những cơ hội và thách thức trong kinh doanh thương mại; lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý khách hàng, kỹ thuật tiếp thị; hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về thuơng mại, chính sách thương mại của các nước trên thế giới. Kiến thức tập trung vào việc quản lý doanh nghiệp thương mại điện tử hoạt động trong môi trường kinh doanh thương mại quốc tế và nội địa.
- Nắm vững kiến thức cần thiết về công nghệ thông tin, truyền thông; kiến thức và kỹ năng chuyên sâu quản trị kinh doanh của doanh nghiệp thương mại điện tử.
- Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ Anh ngữ FCE (B1) tiêu chuẩn châu Âu hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển sang các ngành đào tạo khác và đào tạo trình độ cao hơn.

Download chi tiết chuyên ngành hệ đại học  tại đây

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
PHIẾU THĂM DÒ
Bạn đã tốt nghiệp tại khoa Thương mại Du lịch và bạn hiện đang
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Làm việc chưa đúng chuyên ngành
 Đang tìm việc
 Chờ học tiếp
  
© Copyright 2013, All right reserved. Khoa Thương mại và Du lịch - Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
Khoa Thương mại và Du lịch giữ bản quyền nội dung trên website này.
Địa chỉ: Tòa nhà V, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ: ĐT:(08)38940390 - Ex: 219-220-221. Fax:(08) 38946268