MENU
Liên kết Nội bộ
Liên kết bên ngoài
Thống kê
 Trực tuyến 19
 Tất cả 662,769 Lần
Quản trị khách sạn

Quản trị Khách sạn

 Tên chương trình : Chương trình giáo dục đại học
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Quản trị khách sạn Mã ngành :
Tên tiếng Anh : Hotel Management
Loại hình đào tạo : Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo:
1.1 Mục tiêu chung:
Đào tạo cử nhân Quản trị khách sạn có nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao ở trình độ đại học, ngoại ngữ và tin học thông thạo, khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, kỹ năng giao tiếp tốt và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các tổ chức tiếp nhận.
1.2 Mục tiêu cụ thể:
Kiến thức:
Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Khách sạn, nhằm cung cấp đầy đủ những kiến thức về:
- Kiến thức chung: có hiểu biết về Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
- Kiến thức chuyên ngành: Kinh doanh khách sạn thuộc môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Giúp sinh viên hiểu về ngành công nghiệp du lịch nói chung và kinh doanh khách sạn nói riêng, phát triển và quản lý sản phẩm khách sạn, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý du khách, kỹ thuật tiếp thị. Quản trị các sự kiện và hội nghị, quản trị chất lượng và nguồn nhân lực… Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về du lịch, chính sách du lịch của các nước trên thế giới, phát triển du lịch bền vững…. Kiến thức tập trung vào việc quản lý doanh nghiệp khách sạn hoạt động trong môi trường kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế. Những kiến thức này cung cấp cho sinh viên tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng trong thực tiễn khi đi thực tập và sau khi ra trường;
- Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ Anh ngữ FCE (B1) theo tiêu chuẩn châu Âu hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ A về tin học ứng dụng.

Download chi tiết chuyên ngành hệ Đại học tại đây
Download chi tiết chuyên ngành hệ Cao đẳng chính quy tại đây
Download chi tiết chuyên ngành hệ Cao đẳng nghề tại đây
Download chi tiết chuyên ngành hệ Trung cấp tại đây

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
PHIẾU THĂM DÒ
Bạn đã tốt nghiệp tại khoa Thương mại Du lịch và bạn hiện đang
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Làm việc chưa đúng chuyên ngành
 Đang tìm việc
 Chờ học tiếp
  
© Copyright 2013, All right reserved. Khoa Thương mại và Du lịch - Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
Khoa Thương mại và Du lịch giữ bản quyền nội dung trên website này.
Địa chỉ: Tòa nhà V, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ: ĐT:(08)38940390 - Ex: 219-220-221. Fax:(08) 38946268