MENU
Liên kết Nội bộ
Liên kết bên ngoài
Thống kê
 Trực tuyến 32
 Tất cả 662,782 Lần
QT DV Du lịch và Lữ hành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tên chương trình : Chương trình giáo dục đại học
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã ngành :
Tên tiếng Anh : Travel and Tourism Management
Loại hình đào tạo : Chính quy
1. Mục tiêu đào tạo:
1.1 Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao ở trình độ đại học, ngoại ngữ và tin học thông thạo, khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các tổ chức tiếp nhận.
1.2 Mục tiêu cụ thể
Kiến thức:
Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, nhằm cung cấp đầy đủ những kiến thức về:
- Kiến thức chung: có hiểu biết về Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
- Kiến thức chuyên ngành: Du lịch thuộc môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Giúp sinh viên hiểu về ngành công nghiệp du lịch, quản trị doanh nghiệp lữ hành, phát triển và quản lý sản phẩm du lịch, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý du khách, kỹ thuật tiếp thị; Quản trị các sự kiện và hội nghị, quản trị chất lượng và nguồn nhân lực du lịch… Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về du lịch, chính sách du lịch của các nước trên thế giới, phát triển du lịch bền vững và du lịch sinh thái… Đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức về hoạt động quản lý doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng trong thực tiễn khi đi thực tập và sau khi ra trường;
- Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ Anh ngữ FCE (B1) theo tiêu chuẩn châu Âu hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ A về tin học ứng dụng.

Download chi tiết chuyên ngành hệ đại học
  tại đây
Download chi tiết chuyên ngành hệ Cao đẳng chính quy tại đây
Download chi tiết chuyên ngành hệ Cao đẳng nghề tại đây
Download chi tiết chuyên ngành hệ Trung cấp tại đây

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO
PHIẾU THĂM DÒ
Bạn đã tốt nghiệp tại khoa Thương mại Du lịch và bạn hiện đang
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Làm việc chưa đúng chuyên ngành
 Đang tìm việc
 Chờ học tiếp
  
© Copyright 2013, All right reserved. Khoa Thương mại và Du lịch - Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
Khoa Thương mại và Du lịch giữ bản quyền nội dung trên website này.
Địa chỉ: Tòa nhà V, 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ: ĐT:(08)38940390 - Ex: 219-220-221. Fax:(08) 38946268