TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA THƯƠNG MẠI & DU LỊCH
Bảo vệ Khoá luận tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế

Trước diễn biến căng thẳng của dịch COVID-19, Khoa Thương mại & Du lịch đã tổ chức buổi bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế vào sáng ngày 19 & 20 tháng 06 năm 2021 tại phòng họp trực tuyến Zoom theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Bảo vệ khóa luận tốt nghiệp nhằm đánh giá năng lực và thể hiện bản thân mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với Khoa trong việc nhìn nhận và đánh giá năng lực đào tạo cũng như tâm huyết của tập thể cán bộ, giảng viên Khoa.

Đây là một sự kiện quan trọng, không chỉ nhằm khuyến khích, cổ động, tạo cơ hội cho sinh viên được trình bày một vấn đề nghiên cứu trước Hội đồng khoa học mà còn đảm bảo tính khách quan, công bằng trong việc đánh giá chất lượng Khóa luận của sinh viên.

Đơn vị liên kết